Pár tipů

Před zahájením jakékoliv složitější nebo rozsáhlejší protetické práce doporučujeme zhotovení studijních modelů a případně i zhotovení wax up. Dále doporučujeme u rekonstrukcí frontálního úseku a u celkových rekonstrukcí nejprve zhotovit provizorium ve tvaru definitivní práce. Proto je dobré nachystat finální preparaci již na provizorium. Dále sejmutí staré protetiky neznamená, že není potřeba upravovat preparaci.

Výběr barvy

Výběr barvy je nutné provést ještě před zahájením preparace, než dojde k vysušení zubů. Korunky zhotovujeme podle A-D vzorníku Ivoclar. Fotky se vzorníkem je ideální dělat kolmo k objektivu vždy se stejným světlem.
Také se před ošetřením zeptejte pacienta, jestli neplánuje v budoucnu bělení.


Preparace

Červenou linkou jsou naznačeny nejčastější chyby v preparaci, jako je nedostatek místa na okluzi nebo bříško nad krčkovým uzávěrem. Při broušení na můstek je třeba dbát na paralelitu pahýlů, obzvláště při vertikální preparaci. Dostatek místa si kontrolujeme jak ve skusu statickém, tak i dynamickém laterotruze a protruze.


Vertikální preparace

Na obrázku je pahýl v průřezu, kde je vidět podsekřivá preparace. Práci nám může ulehčit battův vrták.


Preparace

Během broušení si dávejte pozor na sklon a tvar vrtáku. Při broušení se špatným sklonem vrtáku může snadno vzniknou podsekřivina, jako je na obrázku vpravo.


Chyby v preparaci

Často se setkáváme s pahýlem vystupujícím ze zubního oblouku, který nám neumožní zhotovit korunku, která by do oblouku zapadla. Dále nenechávat ostré přechody z okluze na aproximální strany. Dostatek místa si můžete zkontrolovat změřením skusového registrátu v nejslabším místě pomocí kaliperu, případně používat Bausch Fleximeter Strips.


Výběr barvy pahýlu

Při zhotovování emax náhrad je vhodné vybrat barvu pahýlu podle Natural Die vzorníku. U zirkonových náhrad stačí informovat laboratoř, jestli má pahýl barvu zubu, je značně diskolorovaný nebo je to případně kořenová nástavba. Podle toho pak laboratoř určí, jaký typ zirkonu se použije.


Skusové registráty

Materiál na skusové registráty dáváme pouze v místě pahýlu, a můžeme si tak zkontrolovat správný skus ve zbytku zubního oblouku. Materiál doporučujeme například LuxaBite, případně Occlufast rock.


Volba materiálu

Při výběru materálu je třeba zhodnotit několik faktorů, jako je způsob tmelení, rozsah práce nebo barva pahýlu. Při možnosti adhesivního tmelení ve sklovině, malého rozsahu práce a zajištění suchého pracovního pole se nabízí emax. Při konvenčním tmelení už se více hodí zirkon jak na sólo práce, tak i můstky. Na rozsáhlé můstky s velkým počtem mezičlenů se hodí metalokeramika.


Jig

Při zhotovování celkových rekonstrukcí a nákusných dlah doporučujeme registraci v centric relation pomocí jigu.
Adresa


Durďákova 48, Brno 602 00

Telefon


739 178 707